Tujuh belas Agustus 8

Aya nu tinggaleun

Lilinggeuran

Matak ingeut teh pedah ngawarangkongna sok ditungtungan hanjakal

Atawa adat nu kakurung ku nyawa?

Ieu nu tinggaleun,

Dangiangna sok ngunguntit malah nuduh

Apan merdeka,

Har………!, Kutan ?About this entry